சன்டே சமையல் | Sunday special recipe | Lunch menu recipes

Lunch Recipes
Manga masiyal, Keerai curry, mixed dal vatha kuzhambu.

வெந்தய கீரை கூட்டு – Fenugreek Leaves Kootu – https://youtu.be/gqgjuKy2zGI
வெள்ளரிக்காய் கூட்டு Cucumber Kootu – https://youtu.be/iocrtG_CXNA
தக்காளி கூட்டு Tomato kootu – https://youtu.be/H0d1VPrXX1M

Sunday special recipes – Lunch menu recipes

www.ayyangarkitchen.com
Facebook – @ayyangarkitchen

Products You May Like

Articles You May Like

Traditional Turkish Dinner Menu | 7 Recipes And Planning Guide
8 Potluck Dinner Recipes
Our Favorite Breakfast Recipes
Mango Soufflé|| Cake and Caramel Pudding|| 2 Easy Dessert Recipes||
Breakfast Recipes | Easy Nasta Recipe in Hindi by Indian Food Made Easy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *